Chanteiro

Submitted by admin on Tue, 07/30/2019 - 15:26

Chanteiro aparece no suplemento de praias dun xornal (de Miño a Cedeira) hoxe.

Chanteiro, como moitos topónimos galegos avisan -como se dun meteogalicia de hai miles de anos se tratase- que Non -chan- te-quente- i-en -ro-demasiado ou demasía.

Chanteiro é unha praia non demasiado quente, acaso porque non está protexida dos ventos do mar (practicamente está en mar aberta).

Nostián

Submitted by admin on Tue, 07/30/2019 - 11:24

Os xornais de hoxe falan de Nostián porque o concello de A Coruña e a Xunta chegaron a un acordo sobre este lugar.

custom » Nós

fashion » nós

formality » nós

habit » nós

manner » nós

practice » Nós

Máis alemán coma exemplo e aprendizaxe

Submitted by admin on Tue, 07/23/2019 - 09:05

Se poñemos os milleiros de exemplos posibles de construción en torre (unha sobre outra) de palabras posibles en alemán resulta que teriamos moitos máis exemplos que en celta galego. Están en todas partes, por todos os recunchos, en todos os letreiros. Analizalas darianos traballo para outra  vida. Así que quedan como puzzle ou entretemento para as moitas persoas favorables á cultura alemana en Galicia. Para todas aquelas que ven alemán en todas as palabras galegas, o exercicio de aprendizaxe que lles propoño pode axudarlle a entender alemán.