Vilarrube

Submitted by admin on Sat, 03/09/2019 - 14:06

Vilarrube é unha parroquia de Valdoviño cunha praia famosa e extensa. E a onde mira? A onde se pon o sol, ao ceo rubio da posta do sol.

Así que Vilarube é unha Bally celta (polo de Vila) onde se ve ao atardecer o ceo rubio do Sol ao poñerse. Iso compleméntase co que vimos de Rubio na entrada anterior.

E con centos de lugares rub en Galicia, que iremos tratando.

Rubio

Submitted by admin on Sat, 03/09/2019 - 12:54

En galego a palabra Rubio/a significa, di a RAG

Vermello ou encarnado, que pode ir desde a cor do sangue ata un ton case rosa. Un bolígrafo rubio. Ten as fazulas rubias. SINÓNIMO roibo2

Bobia e Con en Asturias

Submitted by admin on Thu, 03/07/2019 - 21:42

Bobia está no centro de Asturias e xa sabemos ler que significa Bo, vaca e Bia, alimentos. Alimentos de vaca. Esa zona debía ter moita herba para alimentar as vacas, unha zona de prados (quizais nunha zona montañosa na que non abundaban, polo que os prados destacaban). En canto a Con, localidades próximas en Asturias a Bobia. Llano de Con e Con son localidades que en celta significan Con=can, ou galgo

con :cú.

Escarapote

Submitted by admin on Wed, 03/06/2019 - 06:12

O escarapote (Scorpaena scrofa, aínda que tamén reciben este nome outras especies do mesmo xénero) é un peixe da familia dos escorpénidos de cor vermella e cuberta de espiñas. O seu peso pode chegar até case os 3 kg pero son raros os exemplares de máis de 1,5–2 kg.