Ceide e Kent están emparentados etimoloxicamente

Submitted by admin on Mon, 12/14/2020 - 13:34

Ceide significa asemblea en actual irish. O texto que segue, a continuación, di que *kanti 'xuntos con' [Prep]. Que en Galo existe Cantio-rix e que un derivativo nominal desta preposición en Old Irish é ceite (asemblea), de aí ceide (asemblea) que procede de *kantyo-, cf. o antigo nome de Kent, Cantium. Kent, un condado de Inglaterra, Reino Unido. Reino de Kent  Os topónimos de Canadá e EEUU están cheos de Kent...

Eis

Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 14:23

A RAG considera esta palabra incorrecta, xa que claro, mírese por onde se mire, non procede do latín. Di

eis Forma correcta: velaí

Meira

Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 11:35

Meira é un concello da provincia de Lugo.

E case copiamos a entrada anterior para traducir ese topónimo

Ver xa vimos os seus elementos:

Aldea

Submitted by admin on Sat, 12/12/2020 - 10:52

Revisitamos a palabra aldea (na literatura popular e culta, unha palabra árabe, posto que se pensa que todas as palabras galegas ou casteláns que comezan por al son árabes).

En castelán a porcentaxe desas palabras é certamente máis elevada, pero, ao meu parecer, ese non é o caso de aldea. Xa que Al éxiste en celta e é moi usada na toponimia galega significando, manada, camada, grupo de animais que proliferan e se reproducen abundantemente arredor das casas ou nas mesmas casas. Como xa vimos en moitas palabras, a última, Aldán.

Agora quédanos saber que é dea en celta.