Toirán

Submitted by admin on Wed, 02/19/2020 - 11:17

Toirán é tamén un apelido, pero, fundamentalmente unha parroquia Toirán, Láncara en Láncara.

Se continuamos o razonamento da entrada anterior (pode haber oscilación Toi/Tui nos topónimos celtas -sendo a mesma palabra, como a hai en goi e gui-  ) entón aceptaremos que o significado é tellados de palla nobres ou os máis nobres tellados de palla.

Viso

Submitted by admin on Sat, 02/15/2020 - 11:01

Esta entrada será moito máis discutida, posto que hai toda unha teoría en castelán e galego, acerca da súa procedencia do latín, como vista. Así google di "Voz patrimonial del latín visus ‘vista’, ‘cosa vista’, de donde ‘aspecto, apariencia’, significado que explica la mayoría de las acepciones modernas. De la familia etimológica de ver (V.)." E etimologías de Chile di que " VISO.

Visouteiro

Submitted by admin on Fri, 02/14/2020 - 19:19

Visouteiro é un lugar da parroquia de Leiro, Miño.

Por unha banda identificamos inmediatamente Vis como o mesmo Vis de Balbís ou Balvís, espiral, ou zigzag nun camiño empinado (bal). Só que agora xa estamos pasando á época do latín e bal é descoñecido. Sen embargo a xente xa sabe dicir o que lle corresponde en latín-galego, outeiro. Así que Visouteiro é o mesmo que Balvís, un camiño a un lugar outo seguindo unha espiral ou equivalente zig-zag.

Tuiriz

Submitted by admin on Tue, 02/11/2020 - 19:46

Hoxe seguimos a técnica xornalística, de descifrar palabras que aparecen nos xornais. Neste caso Tuiriz, en Pantón, da que se fai un artigo no El Progreso de hoxe.

A wikipedia galega fala de Toiriz, Pantón, sen embargo conta Francisco Albo (12 de maio de 2016). "Os de Tuiriz non queren ser de Toiriz". La Voz de Galicia.

Barán

Submitted by admin on Sun, 02/09/2020 - 22:57

Un dos lugares chamados Toimil está na parroquia de Barán en Paradela.

Que dicir de Barán? Que é moi fácil de traducir, non?

Nesta zona de Barán había un castro e como eran os do castro de Barán? Pois así:

 Eran nobres

Vexamos tres exemplos de ba:

Olano

Submitted by admin on Sat, 02/08/2020 - 13:13

Hai xente con apelido Olano en Galicia. Ainda que máis no País Vasco e hai concellos Olano alí.

De ser de orixe celta, que significaría?

Campodola, campa e dola

Submitted by admin on Sat, 02/08/2020 - 12:15

Campodola é un lugar que tes que visitar en Galicia. Un lugar mítico. Un lugar no que a forma do lugar dá explicación do nome. En primeiro lugar dola non existe en castelán e tampouco en galego. Unha pista para saber ou sospeitar automaticamente que é celta.